Ние и Карин дом

karin dom.jpgЕдин от приносите на нашата градина за структурирането на нов тип взаимоотношения, улесняващи включващото образование са съвместните дейности на ДГ 35 и Фондация ”Карин дом”. Работим заедно в продължение на над 10 години. Осъществяваме няколко традиционни ежегодни инициативи и множество други, които непрекъснато обогатяваме.

На 1 октомври официално се открива учебната година в Карин дом.Получихме покана да празнуваме заедно. Децата от ДГ 35 подготвиха поздрав и подаръци за своите дългогодишни приятели.

 

                                              Вижте повече...