Зеленият ни двор

zelen.jpg

Дворът на ДГ 35 "Детска радост" е с площ 5 дка с разнообразни дървесни видове, повечето от тях – вечнозелени иглолистни, които дават особен пейзажен стил на детското заведение и жилищният комплекс, в който се намира.