такси

Уважаеми родители,

На основание чл/37 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, за периода на извънредното положение (от 13.03.2020г. до 12.05.2020г.), родителите не дължат такса за ползване на детска градина.
Таксата за присъствените дни от месец март ще можете да заплатите след възобновяване на дейността на детската градина. За периода на забава няма да дължите лихви, на основание чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.
Във връзка с въведените мерки и с цел създаване на сигурна среда, Ви препоръчваме възможността за плащане на таксите по електронене път чрез "E-pay", чрез издаване на персонален код от детската градина. Информацията за кода си, можете да получите от учителите на Вашата група единствено чрез лично съобщение.
За да използвате системата за безкасово плащане е необходимо:

1. да се регистрирате в www.epay.bg

2. Да влезете в системата за разплащане на адрес:

https://dg.dolphin-3.bg/login