Обява свободни места
12.12.2022

Уважаеми родители,
ДГ "Детска радост" Варна обявява свободни места за деца родени 2016 г. - 4 група, 1 място.
Подаване на документи - на място в детската градина от 8:00 до 16:30 ч., от 12.12.22 до 16.12.22 г.