Екип

IMG_3993.jpg

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
 
1. Директор - Кристина Статкова
2. Заместник директор УД– Антоанета Петрова
3. Учител по музика – Теодора Чернева-Найденова
4. Главен счетоводител – Боряна Маринчева
5. ЗАС – Снежана Йорданова
6. Мед.сестри – Ст. Дихонова, Н.Ахмедова 

 

Група Брой деца Детски учителки Помощник възпитател
1. Ясла - "Лече буболече"
31

м.с. Ст.Ницова,

м.с. С.Иванова

Г.Петрова
2.

I гр. - "Смехорани"

35
Н.Георгиева,Ж. Ив.Делчева
3. II - "Веселушко"
35
Д.Манова,М.Панайотова Н.Димитрова
4. IIIA - "Слънчице"
33
Д.Станишева,С. Й.Златева
5. IIIБ - "Приятели"
33
В.Касабова,Р.Генова В.Василева
6. IVA - "Усмивка"
35
М.Иванова, И.Петрова
Цв.Георгиева
7. IVБ- "Мечтатели"
35
В.Юриева, С.Стефанова
Д.Братоеева
Всичко:             7 237
               12
           7

 Помощно - обслужващ персонал:

Длъжност Име, фамилия
1 Пом. възпитатели-коридори,кабинети М.Димитрова, Д.Бацова
2 Огняр М.Драганов
3 Раб.по ремонта 1/2 бр. Н.Драганов