eco school.jpg

 

Дългогодишни са традициите и дейностите на ДГ "Детска радост" в областта на екологичното възпитание.Участвали в редица проекти и инициативи на международно, национално, регионално и вътрешно институционално ниво.Основната ни цел е продължаване и развиване на съществуващите до сега традиции и търсене на иновативни практики за здравно и екологично възпитание на децата. Формирането на екологична култура у децата е устойчиво у с дълготраен ефект, чрез участие в подходящи за възрастта им дейности за практическо опознаване и опазване на природата.

Традиционно мото в различните дейности, които организираме съвместно с родители, учители и деца е: "Да дадем заедно пример на нашите деца". Когато детето участва заедно със своите родителив различни дейности, позотовоте са за всички - детето се чувства подкрепено от най-близките до него хора, родителите осъзнават,че "нещата" зависят и от тях,защото са не само участници, но и инициатори, вдъхновители и опора за децата. Учителите от своа страна имат възможност да бъдат вдъхновени от подкрепата, която получават и да търсят непрекъснато нови и успешни практики, които показват, че всичко е по-лесно и по-стилмулиращо и изграждащо, когато се прави заедно от всички нас - деца, родители, учители и общество.

Носители сме от 2002 година на отличието Зелен флаг по Проект "Училищната мрежа на програмите "Екоучилища" и "Учим за гората". Многобройни са реализираните дейности, които вече са традиционни за нашата детска градина и се очакват със желание, както от децата, така и от родителите:

1.пролетна и есенна акция за събиране на хартия "Лист по лист" под надслов: "Да спасим и още едно дърво" по Проект "Учим за гората", "Да направим живота на децата ни по-зелен" - под този надслов и по проект "Компенсиране на въглероден диоксид" с подкрапата на ОЦОСУР (Варна), съвместно с деца и родители залесихме площите около оградата на двора с вечно зелени растения - легуструм. Ползите - децата играят в една по-чиста и защитена от вредни емисии среда и имат възможност да наблюдават растежа на храстите, да почистват. Традиционно организираме пролетно и есенно освежаване на двора на детската градина, зацветяване, санитарна сеч наклони, боядисване на съораженията за игра.

2.инициативата CONNEKT е за устойчиви, алтернативни начини за придвижване на децата и родителите до детската градина - пеш, с колело, ролери и т.н. споделено пътуване и др.Така привличаме цялото семейство към идеята за по-здравословен начин на живот, с повече движение и спорт сред природата.

3.спечелен национален конкурс за създаване на интерактивна образователна градинка от нов тип: "Вкусната образователна био-градинка" - с активното участие на родиотелите при проектирането, изграждането, засаждането и грижите за растенията в нашата Биоградинка "Раковинка".

4.много са ртеализираните дейности, подкрепени с голям ентусиазъм и от родителите по Междубароден проект " Да се храним разумно" - иновативна практика за успешно екологичбо възпитаие, в който ДГ "Детска радост" Варна бе едно от 14 пилотни учебни заведения в България.

5.мисия "Аз избирам чашата за многократна употреба" в рамките на кампанията "Свободни от пластмаса" на екологичните организации "Грийнпийс" и "За Земята", ОЦОСУР - Варна.